To wiadomość roku 2019. Dzisiaj Burmistrz Kartuz, Starosta i Wicestarosta Kartuscy podpisali z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem list intencyjny ws. wykonania projektu II etapu Obwodnicy Kartuz. Projekt sfinansuje w całości Urząd Marszałkowski.

Dzisiaj mieszkańcy Gminy Kartuzy usłyszeli dwie dobre wiadomości od Marszałka Mieczysława Struka: samorząd województwa sfinansuje projekt II etapu obwodnicy Kartuz (trasa Grzybno-Łapalice), zostaną także opracowane i następnie poddane konsultacjom trzy koncepcje przejazdu kolejowego i skrzyżowania ulicy Gdańskiej z Kościerską.

Swojej radości nie kryli Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, jak również Bogdan Łapa, starosta kartuski wraz z Piotrem Fikusem, wicestarostą. Na konferencji byli także obecni m.in. senator RP Stanisław Lamczyk, radna Sejmiku Woj. Pomorskiego Danuta Rek, Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Stachowiak, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, zastępcy Burmistrza Kartuz oraz radni kartuskiej Rady Miejskiej.

Wkrótce będziemy się więc mogli cieszyć z projektu, którego realizacja będzie kolejnym ważnym wspólnym zadaniem trzech samorządów - wojewódzkiego, gminnego oraz powiatowego.obwo (1)
obwo (2)
obwo (3)
obwo (4)
obwo (5)
obwo (6)
obwo (7)
obwo (8)
obwo (9)
obwo (10)
obwo (11)
obwo (12)