Decyzją Kapituły Programu "Symbol 2020" (PubliCity Media Group) Gmina Kartuzy uzyskała dzisiaj tytuł "Symbol Polskiej Samorządności 2020". Dziękujemy!


"Odznaczeniem nagradzamy te firmy, instytucje i podmioty, które stanowią niedościgniony wzór dla swojej branży oraz stanowią oczywisty fundament, na którym opiera się gospodarka kraju."

"Symbol jest nagrodą za wysiłek, prestiżowym wyróżnieniem i uwiarygadniającym tytułem. Symbol to także okazja do zaistnienia na łamach najbardziej opiniotwórczych i cytowalnych dzienników w Polsce."

Niestety, w tym roku z powodu epidemii nie mogła odbyć się uroczysta gala przyznania tytułów. Dlatego też wyróżnienie zostało dzisiaj wręczone Burmistrzowi w Urzędzie Miejskim w Kartuzach.

Burmistrz otrzymał tytuł z rąk p. Jakuba Lisieckiego, redaktora naczelnego „Monitora Biznesu” w "Rzeczpospolitej" i „Monitora Rynkowego” w "Dzienniku Gazecie Prawnej".


"Mając takich Laureatów jak Państwo, możemy z odwagą patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję na dalszą realizację naszego najważniejszego celu, jakim jest profesjonalna promocja oraz honorowanie najznakomitszych instytucji, spółdzielni, symbolicznych firm i autorytetów gospodarki" - piszą o naszej Gminie twórcy Programu.

"Czym jest symbol?

Jako redakcja „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku do „Rzeczpospolitej” i „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”, wierzymy, że sukcesy warto chwalić i nagłaśniać. Dlatego stworzyliśmy program Symbol. Od 2011 r. za jego sprawą pomagamy firmom wzmacniać wizerunek, zwracać uwagę potencjalnych odbiorców, a dzięki unikalnemu networkingowi – zdobywać nowe kontakty. Tym samym wspieramy budowanie przewag, jakie pomagają Laureatom umacniać pozycję w swoich branżach. Symbol jest nagrodą za wysiłek, prestiżowym wyróżnieniem i uwiarygadniającym tytułem."
loading...