Mieszkańcy Kiełpina i Mezowa zyskali m.in. nowy odcinek drogi powiatowej o długości 3,73 km w kierunku Dzierżążna. Inwestycja jest obecnie realizowana - podobnie jak przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej z Leszna do Kartuz. Dodatkowo sporo dzieje się na kiełpińskim stadionie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku realizuje obecnie inwestycję przebudowy fragmentu odcinka drogi wojewódzkiej z Leszna w kierunku Kartuz. To ważny remont szczególnie dla mieszkańców Kiełpina. Serdecznie dziękujemy panu Mieczysławowi Strukowi, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, za przychylenie się do próśb Burmistrza Kartuz, Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, który zabiegał o realizację tej inwestycji.
300 tys. zł pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu udzieliła Gmina Kartuzy z przeznaczeniem na remont odcinka drogi powiatowej nr P1924G o długości 3,73 km w miejscowościach Kiełpino i Mezowo. Inwestycja jest właśnie w trakcie realizacji. Mieszkańcy naszych sołectw znowu zyskali nową drogę, której przebudowa przyczyni się do poprawy jakości ich życia. Skorzystają też mieszkańcy np. gminy Somonino, którzy przez Kiełpino i Mezowo dojadą bezpieczniej i bardziej komfortowo do Dzierżążna i dalej do Gdańska.
Gmina Kartuzy przeznaczyła kolejne środki finansowe, tym razem w wysokości 50 tys. zł, na budowę następnego fragmentu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kiełpinie. Inwestycja również jest właśnie realizowana.


Warto dodać, że działacze Klubu Sportowego "Amator" Kiełpino we współpracy z Gminą Kartuzy, właścicielem obiektu, dbają o miejscowy stadion, który wzbogacił się o kolejne elementy infrastruktury służącej do uprawiania sportu - tym razem w trakcie montażu są piłkochwyty. W zeszłym roku stadion w Kiełpinie zyskał nowe ogrodzenie, o czym już informowaliśmy. W planach jest wymiana ławek dla publiczności - nastąpi to w ramach Funduszu Sołeckiego.

Warto też nadmienić, że dzięki współpracy Gminy Kartuzy z KS "Amator" Kiełpino możliwe jest utrzymywanie w stanie należytym murawy na stadionie, co nie jest zadaniem łatwym - za to należą się podziękowania pasjonatom piłki nożnej z Kiełpina!


loading...