O przedszkole na najwyższym europejskim poziomie wzbogacili się dzisiaj mieszkańcy Brodnicy Górnej! (Zdjęcia z dzisiejszej uroczystości otwarcia placówki z udziałem Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego).

 

Powyżej: autorką logo projektu jest Wanesa Kąkol, uczennica SP w Brodnicy Górnej, nagrodzona 1. miejscem w konkursie (zob. fot. w galerii poniżej).Powyżej: podpisanie umowy o dofinansowaniu, 31 lipca 2019 r.


W Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej zrealizowano projekt pn. „Tajemnice leśnego zakątka”. Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy.
 
Program Operacyjny: RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 03. Edukacja
Działanie: 03.01 Edukacja przedszkolna
Nr Konkursu: RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/18
Tytuł: „Tajemnice leśnego zakątka”. Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
 
Wartość projektu: 3 008 778,79 zł
Dofinansowanie: 2 557 461,97 zł
Ilość uczestników: 1060 osób – 925 dzieci, 35 nauczycieli, 100 rodziców.
 
Więcej informacji dotyczących projektu, którego częścią była modernizacja i adaptacja przedszkola: https://oswiata.kartuzy.pl/2019/07/31/tajemnice-lesnego-zakatka-kolejny-projekt-unijny/


DSC_0267
DSC_0268
DSC_0272
DSC_0278
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0294
DSC_0297
DSC_0303
DSC_0307
DSC_0318
DSC_0329
DSC_0331
DSC_0333
DSC_0344
DSC_0365
DSC_0368
DSC_0371
DSC_0374
DSC_0384
DSC_0398
DSC_0410
DSC_0417
DSC_0426
DSC_0432
DSC_0444
DSC_0445
DSC_0451
DSC_0456
DSC_0467
DSC_0473
DSC_0475
DSC_0477
DSC_0485
DSC_0489
DSC_0499
DSC_0501
DSC_0507
DSC_0512
DSC_0523
DSC_0527
DSC_0536
DSC_0541
DSC_0545
DSC_0547
DSC_0560
DSC_0561
DSC_0564
DSC_0573
DSC_0578
DSC_0579
DSC_0581
DSC_0584
DSC_0590
DSC_0591
DSC_0592
DSC_0593
DSC_0594
DSC_0598
DSC_0600
DSC_0615
DSC_0651
DSC_0662
DSC_0667
DSC_0669
DSC_0682
DSC_0690
DSC_0698
DSC_0700
DSC_0702
DSC_0709
DSC_0710
DSC_0718
DSC_0719
DSC_0720
DSC_9022
DSC_9091
DSC_9129
DSC_9133
DSC_9134
DSC_9149
DSC_9162
DSC_9165
DSC_9172
DSC_9174
DSC_9206