Konieczna rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łapalicach. Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński, prosi mieszkańców o zapoznanie się z treścią listu w sprawie tej ważnej inwestycji.Szkoła Podstawowa w Łapalicach, stan obecny:Szkoła Podstawowa w Łapalicach, wizualizacja po rozbudowie: